Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Киселева М. В.

Наименований — 2, документов — 2

Показывать по
Показано 1-2 из 2
Отображение:
Списком
Плитками
Издательство: Академия ФСИН России
Год издания: 2015
Кол-во страниц: 309
Авторы: Василюк В. В., Демина С. С., Джабраилова Л. А., Джудин Д. И., Кузнецова А., Мамед-Заде Р. Р., Маммадов Р. Г., Пекшева А. И., Пинясова Е. В., Ренжин В. А., Худяшова Т. Р., Бабиченко М. В., Барабанова Я. И., Варзина К. В., Грицкова А. С., Дутко А. А., Зуев А. А., Джагпарова А. Ж., Казаков П. А., Карпова Е. А., Лапицкая Д. С., Летюшов Д. Ю., Лисник Ю. С., Очирова Э. А., Сусов М. В., Шайхутдинова Л. Д., Шин В. Г., Киселева М. В., Кошелева В. О., Курбатов М. В., Мадоян Смбат Мхитарович, Лобашова А. А., Хромова А. В., Гагина Е. А., Смоляров Максим Викторович, Круглова Екатерина Александровна, Мехтиев Элхан Рауфович, Сакаева Резеда Равильевна, Шестакова Надежда Андреевна, Шмегельская Ю. А., Алексеев А. И., Динисламов Р. Р., Шумов П. В., Колягин А. Л., Прокофьева А. С., Булыгин Д. А., Уткина А. Л., Меджидов Рустам Эрзуллаевич, Доника И. В., Калюба А. Ю., Плотникова Н. В., Ханьжина Е. А., Шаферова А. В., Любосеев В. Н., Агжаев М. В., Иванов О. В., Кольцова Е. Ю., Ларин В. Ю., Сечина К. В., Сидорова Маргарита Михайловна, Тюриков Василий Иванович, Уваажев Б. У., Будрина Н. Ю., Гилева В. Ю., Кульниязова А. Г., Молодцов Станислав Александрович, Прудникова Е. А., Сидорова М. М., Сурхаев А. Д., Трегубова Е. А., Гахраманов И. Р., Ровнова Е. О., Алтухов А. В., Баев Д. В., Воропаева А. И., Гордеев К. С., Гришин П. П., Зачиняев Р. А., Звягинцев К. Д., Красовский В. С., Лысенко Д. А., Ляпунова Н. С., Подолян Е. С., Атаева А. Б., Попков С. Р., Родимкин Д. А., Соколова Мария Олеговна, Соловьев Д. Ю., Андрияшкин В. А., Апсалямова Р. Д., Безрукова А. А., Кузина М. К., Гончаренко А. С., Дубовик А. К., Жогов Д. С., Жолудев К. А., Загуменнов А. А., Маливанчук В. А., Менкенов Ч. Л., Муравкин К. А., Несмелова О. М., Принц С. Д., Приходько А. П., Юферов В. Ю., Буранова Елена Анатольевна, Балюк И. И., Гетманская А. Д., Коварин Д. Е., Глянцева И. В., Секерин Владимир Дмитриевич, Соловьева И. П., Асаев Т. А., Игнатьев А. И., Котенко А. Ю., Чихаева О. А., Уграицкая Ю. А., Абдуллаев Р. Г.
Доступ по подписке только в составе Коллекции
Год издания: 2017
Кол-во страниц: 180
Авторы: Ахметшин И. А., Бабаев А. Р., Бендак Т. М., Морозов Роман Михайлович, Бизикин А. А., Бойко А. А., Буханова Т. В., Гаврикова Т. А., Скобелева Оксана Олеговна, Гаджимурадов Н. Д., Звонова Анна Вениаминовна, Горленко Н. В., Давыдова К. М., Дегтярева Ольга Леонидовна, Дроздов В. Ю., Душин Е. А., Кулева О. А., Еланская Д. А., Ермакова А. С., Ермекбай А. Е., Волошина Т. А., Ефремова Д. В., Насреддинова Кристина Александровна, Завьялова Наталья Алексеевна, Старшиков Ю. В., Запивалов Дмитрий Александрович, Сысолятина А. Н., Иванова А. С., Ижбулатова А. А., Капчинская А. С., Карпова Н. С., Газизулин А. И., Каирбулатова А. Б., Шалгимбаев М. Х., Канюков Д. В., Карпухина Р. С., Ким Д. А., Козыбаева Г. Б., Киселева М. В., Ковальчук М. В., Колесникова Е. В., Кочкина М. А., Кузьмин В. В., Федосеев Владимир Иванович, Кубанов Валерий Викторович, Огурцова М. А., Курмангазина М. М., Тимошенко А. Ю., Кусакина Елена Аркадьевна, Осмоловский И. В., Лукьянова В. А., Мирошниченко А. Н., Брылева Е. А., Моржова А. А., Прихожая Л. Е., Пчелкина Е. П., Пьянников В. И., Силивенок Я. А., Смирнов А. В., Солоненко Н. А., Суровец Ю. Д., Коломиец О. С., Суходоев М. М., Сыродой П. А., Усов М. А., Ухлова К. Е., Хафизов А. Х., Черепанов А. С., Щербакова Д. С.
Доступ по подписке только в составе Коллекции